Thực đơn 17.Bò bít tết + khoai tây

  • 17.Bò bít tết + khoai tây

  • Grolled beff + french frites
  • Giá: 150k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

17.Bò bít tết + khoai tâybo bit tet khoai tay.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác