Thực đơn 96.Bò nướng lá lốt

  • 96.Bò nướng lá lốt

  • Beef roll BBQ wraped "la-lot" leaves
  • Giá: 120k - 160k - 200k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

96.Bò nướng lá lốt



bo nuong la lot.



Từ khóa:

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác