Thực đơn 5.Bún chả giò rế tôm cua

  • 5.Bún chả giò rế tôm cua

  • Crabe* vermicel with crispy spring rolls (shrimp & crabe)
  • Giá: 70k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

5.Bún chả giò rế tôm cuacha gio re tom cua.Từ khóa: ,

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác