Thực đơn 24.Cơm chiên bò lúc lắc

  • 24.Cơm chiên bò lúc lắc

  • Luc - lac beef with fried rice
  • Giá: 120k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

24.Cơm chiên bò lúc lắccpm chien bo luc lac.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác