Thực đơn 41.Cơm chiên đặc biệt Bonafood

  • 41.Cơm chiên đặc biệt Bonafood

  • Bonafood's fried rice
  • Giá: 150k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

41.Cơm chiên đặc biệt Bonafoodcom chien dac biet bonafood.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác