Thực đơn 29.Cơm chiên thịt xá xíu + trứng

  • 29.Cơm chiên thịt xá xíu + trứng

  • Chinese roasted pork fried rice and eggs
  • Giá: 100k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

29.Cơm chiên thịt xá xíu + trứngcom chien xa xiu - trung.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác