Thực đơn 30.Cơm chiên xúc xích, kim chi, trứng

  • 30.Cơm chiên xúc xích, kim chi, trứng

  • Fried rice, sausage, kim chi and omelette
  • Giá: 100k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

30.Cơm chiên xúc xích, kim chi, trứngcom-chien-kim-chi(1).Từ khóa:

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác