Thực đơn 36.Cơm sườn cốt lết + ốp la trứng

  • 36.Cơm sườn cốt lết + ốp la trứng

  • White rice with pork and omelette
  • Giá: 80k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

36.Cơm sườn cốt lết + ốp la trứngcom suon cot let - trung op la.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác