Liên Hệ

Các Anh/Chị  và các bạn khi có nhu cầu đặt đồ ăn vui lòng gọi số máy sau:

Ms.Hồng Hạnh
Mob.0967 380 580
Máy bàn: (08) 626 380 97 – (08)667 927 84.