Thực đơn 52.Mì Ý xào xúc xích ớt chuông

  • 52.Mì Ý xào xúc xích ớt chuông

  • Italian spagetty with sausage and vegatable
  • Giá: 80k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

52.Mì Ý xào xúc xích ớt chuôngmi y xao xuc xich ot chuong.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác