Thực đơn 65.Nui ống xào tôm, phô mai

  • 65.Nui ống xào tôm, phô mai

  • Shirmp and cheese noodle
  • Giá: 100k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

65.Nui ống xào tôm, phô mainui ong xao tom, pho mai.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác