Thực đơn 66.Nui sốt kem hải sản ( Tôm )

  • 66.Nui sốt kem hải sản ( Tôm )

  • Sea food noodle in french cream
  • Giá: 120k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

66.Nui sốt kem hải sản ( Tôm )nui-xao-hai-san-520x270.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác