Thực đơn 94.Phở đặc biệt tái nạm bò viên

  • 94.Phở đặc biệt tái nạm bò viên

  • Pho beef noodle mix well & rare cooked & meat ball
  • Giá: 85k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

94.Phở đặc biệt tái nạm bò viênl.Từ khóa: ,

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác