Thực đơn 92.Phở nạm bò viên

  • 92.Phở nạm bò viên

  • Pho beef noodle well-done cooked & meat ball
  • Giá: 75k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

92.Phở nạm bò viênpho nam bo vien.Từ khóa:

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác