Thực đơn 93.Phở tái bò viên

  • 93.Phở tái bò viên

  • Pho beef noodle rare cooked & meat ball
  • Giá: 75k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

93.Phở tái bò viênpho tai bo vien.Từ khóa:

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác