Thực đơn 72.Pizza hải sản

  • 72.Pizza hải sản

  • Sea food pizza size
  • Giá: Size S: 159k - M: 259k - L: 359k - XL: 459k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

72.Pizza hải sảnpizza hai san.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác