Thực đơn 75.Pizza Margaretti (sốt cà chua pho mai)

  • 75.Pizza Margaretti (sốt cà chua pho mai)

  • Margaretti pizza: cheese and tomoto sauce
  • Giá: Size S: 99k - M: 199k - L: 289k - XL: 389k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

75.Pizza Margaretti (sốt cà chua pho mai)pizza margarita.Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác