Thực đơn 91.Trứng cuộn xúc xích với ruốc

  • 91.Trứng cuộn xúc xích với ruốc

  • Eggs roll, sausage with meat floss
  • Giá: 60k
  • Đặt hàng: 626 380 97 - 667 927 84 - 0967 380 580

91.Trứng cuộn xúc xích với ruốcTrứng cuộn xúc xích với ruốc.Từ khóa:

Phản hồi

— bắt buộc *

— bắt buộc *

Món ăn khác